Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Lợi tức là gì ? Phân biệt lãi suất và lợi tức

Lợi tức là một khái niệm nói về những khoản tiền lãi thu được khi khách hàng đầu tư, kinh doanh hoặc gửi tiết kiệm tai ngân hàng. Vậy lợi tức là gì?

Về bản chất, lợi tức là lợi nhuận được tạo ra trong quá trình kinh doanh, đầu tư, hoặc số tiền lãi khách hàng nhận được khi cho vay hay gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Trong các lĩnh vực khác nhau, lợi tức có tên gọi khác nhau. Để tìm hiểu rõ hơn về các loại lợi tức trước hết chúng ta phải hiểu rõ lợi tức là gì?

Lợi tức là gì?
Theo wikipedia, lợi tức là một khái niệm được xem xét dưới hai góc độ khác nhau gồm góc độ của người cho vay và của người đi vay. Cụ thể:

Góc độ người cho vay hay nhà đầu tư vốn

Lợi tức được hiểu là số tiền tăng thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi nhà đầu tư đem đầu tư một khoản vốn, nhà đầu tư sẽ thu được một giá trị trong tương lai lớn hơn giá trị đã bỏ ra ban đầu và khoản chênh lệch này được gọi là lợi tức.

Ở góc độ người đi vay hay người sử dụng vốn

Lúc này lợi tức được hiểu là số tiền mà người đi vay phải trả cho người cho vay (là người chủ sở hữu vốn) để được sử dụng vốn trong một thời gian nhất định. Trong thời gian cho vay, người cho vay có thể gặp phải những rủi ro như: Người vay không trả lãi hoặc không hoàn trả vốn vay. Những rủi ro này sẽ ảnh hưởng đến mức lợi tức mà người cho vay dự kiến trong tương lai.

Khoản tiền đi vay (hay bỏ ra để cho vay) ban đầu gọi là vốn gốc. Số tiền nhận được từ khoản vốn gốc sau một khoản thời gian nhất định gọi là giá trị tích luỹ.

Ví dụ:

Bạn vay ngân hàng 10.000.000 đồng, trong thời hạn 6 tháng, với lãi suất 15%/năm. Sau 6 tháng bạn phải trả cho ngân hàng 10.750.000 đồng, trong đó 10.000.000 là số tiền gốc mà ngân hàng cho bạn vay và 750.000 đồng là số tiền lãi (Lãi suất được tính theo dư nợ ban đầu).

=>> Vậy 750.000 đồng là lợi tức mà ngân hàng thu được bằng việc cho bạn vay tiền.

Trên thực tế, ở các trường hợp khác nhau, lợi tức sẽ có tên gọi khác nhau. Theo đó, trong đầu tư chứng khoán, lợi tức có thể gọi là cổ tức, trong tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi kỳ hạn, nó gọi là lãi hay tiền lãi. Còn trong các hoạt động đầu tư kinh doanh khác, lợi tức có thể gọi là lợi nhuận, tiền lời…

Như vậy để thấy rằng, lợi tức về cơ bản là khái niệm có sự đa dạng, được sử dụng nhiều trong nhiều lĩnh vực hoạt động từ kinh doanh đến các hoạt động đầu tư, tài chính.Lợi tức là gì?

Các loại lợi tức
Hiện nay trên thị trường có các loại lợi tức sau đây:
Lợi tức trên cơ sở chiết khấu ngân hàng

Thông thường dựa trên cơ sở chiết khấu, trái phiếu kho bạc được niêm yết giá, tức là nó sẽ nêu rõ tổng số tiền mà khách hàng đang nắm giữ trái phiếu được trả khi đáo hạn và nhà đầu tư trả giá thấp hơn để mua nó. Lợi nhuận được tạo ra nhờ sự chênh lệch giữa 2 con số đó.

Để tính được lợi tức phải chuyển số tiền chênh lệch đó sang tỷ lệ phần trăm hàng năm. Trường hợp này, lợi tức sẽ được tính bằng công thức đơn giản là khoản chiết khấu chia cho mệnh giá, nhân với 360 và sau đó chia cho số ngày còn lại đến khi đáo hạn.
Lợi tức theo thời gian nắm giữ

Đây là loại lợi tức được tính trên cơ sở thời gian nắm giữ. Do vậy, không cần phải biết chính xác số ngày như cách tính lợi tức chiết khấu ngân hàng.

Nếu các cách tính lợi nhuận khác dựa trên cơ sở thời gian hàng năm thì lợi nhuận này chưa được chuyển đổi thành lợi nhuận một năm. Bên cạnh đó, các khoản lãi hay tiền giải ngân sẽ thanh toán tại thời điểm đáo hạn.
Lợi tức hiệu dụng năm

Đây là loại lợi tức có thể cung cấp cách tính lợi tức chính xác hơn, đặc biệt là khi có sẵn các cơ hội đầu tư thay thế áp dụng việc tính lãi kép. Lúc này lãi kép chính là lãi thu được từ lãi.
Lợi tức thị trường tiền tệ

Lợi tức thị trường tiền tệ hay gọi là lợi tức tương đương chứng chỉ tiền gửi. Chỉ số này dùng để so sánh lợi tức của trái phiếu kho bạc với lãi từ một công cụ thị trường tiền tệ.

Theo đó, công cụ thị trường tiền tệ niêm yết giá dựa trên cơ sở 360 ngày nên lợi tức thị trường tiền tệ cũng được tính dựa trên 360 ngày. Những khoản đầu tư này thường ngắn hạn, đồng thời được phân loại như các khoản tương đương tiền. 

Tỷ suất lợi tức là gì?
Tỷ suất lợi tức (lãi suất) là tỷ số giữa lợi tức thu được (phải trả) so với vốn đầu tư (vốn vay) trong một đơn vị thời gian. Đơn vị thời gian là năm (trừ trường hợp cụ thể khác).

Trong lĩnh vực vay vốn thì tỷ suất lợi tức được hiểu đơn giản là lãi suất cho vay.

Ví dụ:

Bạn vay ngân hàng 20.000.000 đồng trong 1 năm, sau 12 tháng bạn phải trả cho ngân hàng tổng số tiền là 23.600.000 đồng, trong đó 20.000.000 đồng là tiền gốc, 3.600.000 đồng là tiền lãi (Lãi suất tính theo dư nợ ban đầu).

>> Lãi suất ngân hàng cho vay = 1.950.000/20.000.000 = 0,18 = 18%/năm.

>> Tỷ suất lợi tức = 18%/năm.

Thuế lợi tức là gì?
Thuế lợi tức là một loại thuế trực thu đánh vào lợi tức do các cơ sở sản xuất kinh doanh tạo ra. Theo Điều 1, Luật Thuế lợi tức quy định đối tượng phải nộp thuế lợi tức như sau:

Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có lợi tức từ các hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác trên lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là cơ sở kinh doanh) đều phải nộp thuế lợi tức theo quy định của Luật này.
Nộp thuế lợi tức bao nhiêu?

Căn cứ Điều 10, Điều 11 Luật Thuế lợi tức thì các tổ chức, cá nhân phải nộp thuế lợi tức theo ngành nghề kinh doanh. Cụ thể như sau:

Điều 10

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, trừ hộ kinh doanh nhỏ, hộ buôn chuyến, nộp thuế lợi tức theo thuế suất ổn định trên lợi tức chịu thuế cả năm quy định sau đây:

1 - Các ngành điện năng, khai thác mỏ, luyện kim, cơ khí, hoá chất cơ bản, phân bón, thuốc trừ sâu, vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến lâm sản, thuỷ sản; xây dựng, vận tải: 30%.

2 - Các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm và sản xuất khác: 40%.

3 - Thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ các loại: 50%.

Đối với hộ tư nhân kinh doanh, nếu có lợi tức hàng tháng trên sáu triệu đồng, thì ngoài việc phải nộp thuế lợi tức theo thuế suất ổn định, còn phải nộp thêm thuế lợi tức bổ sung do Hội đồng Nhà nước quy định.

Điều 11

1 - Hộ kinh doanh nhỏ nộp thuế lợi tức theo thuế suất khoán tính trên doanh thu quy định dưới đây:

a) Đối với ngành sản xuất, xây dựng, vận tải: 1%.

b) Đối với ngành thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ: 2%.

2 - Hộ kinh doanh nhỏ là hộ có doanh thu chịu thuế bình quân tháng đối với từng ngành như sau:

a) Ngành sản xuất, thương nghiệp: Đến ba triệu đồng.

b) Ngành ăn uống: Đến một triệu năm trăm nghìn đồng.

c) Ngành sản xuất gia công, vận tải, xây dựng, dịch vụ: Đến bảy trăm năm mươi nghìn đồng.

3 - Cơ sở kinh doanh buôn chuyến nộp thuế lợi tức theo tỷ lệ khoán trên doanh thu tính thuế là: 3%.

Như vậy có thể thấy rằng, lợi tức là khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực tài chính, bản chất của nó là một phần của lợi nhuận được tạo ra trong quá trình sản xuất mà người đi vay phải nhượng lại cho người cho vay theo tỷ lệ vốn đã được sử dụng...Nộp thuế lợi tức

Phân biệt lãi suất và lợi tức
Để hiểu rõ hai khái niệm này, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm lãi suất là gì?

Theo các chuyên gia tài chính thì lãi suất là tỉ lệ mà theo đó số tiền lãi mà người vay phải có trách nhiệm chi trả cho người cho vay dựa trên số tiền vay theo cam kết ban đầu.

Một cách chính xác thì lãi suất là phần trăm tiền gốc phải trả trong một thời gian đã được xác định từ trước, thông thường sẽ được tính theo năm.

Các mục tiêu về lãi suất là một công cụ rất quan trọng của chính sách tiền tệ hiện hành, cũng như là chỉ số quan trọng để tính đến biến số đầu tư, lạm phát hoặc thất nghiệp.

Có thể thấy, lợi tức và lãi suất nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Theo đó, để xác định khả năng sinh lợi của vốn cho vay người ta đã so sánh lợi tức với vốn cho vay hình thành nên lãi suất tín dụng. Mà lãi suất tín dụng là tỷ lệ so sánh giữa số lợi tức thu được với số vốn cho vay phát ra trong một thời kỳ nhất định.

Như vậy, lãi suất tín dụng chính là sự cụ thể hoá của lợi tức tín dụng. Có thể hiểu nó là cái giá của quyền được sử dụng vốn trong một thời gian nhất định, mà người sử dụng phải trả cho người sở hữu nó.
Xem thêm : https://shbfinance.com.vn/
-->Đọc thêm...

Vay dài hạn là gì? Cách tính lãi suất vay dài hạn

Vay dài hạn là hình thức vay rất phù hợp cho cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn đầu tư kinh doanh, mua sắm tài sản cố định với thời gian vay từ 5 năm lên tới 25 năm.

Bạn đang có ý định vay tiền phục vụ cho nhu cầu đầu tư? Hay mua sắm tài sản cho bản thân nhưng lại băn khoăn không biết nên vay như nào hợp lý? Vậy thì vay dài hạn chắc chắn sẽ giúp được bạn trong những trường hợp này bởi tính tiện lợi với thời gian trả nợ dài. Tuy vậy để hiểu rõ hơn về vay dài hạn, mời bạn đọc cùng Shbfinance tìm hiểu những thông tin ngay sau đây.
Vay dài hạn là gì?1

Vay dài hạn là khoản vay với thời hạn vay trên 5 năm phục vụ chủ yếu cho mục đích đầu tư vào xây dựng cơ bản, đầu tư cải tiến kỹ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm tài sản cố định, đầu tư dài hạn cho cá nhân cũng như doanh nghiệp. Chính vì vậy phương thức vay này có thời hạn cho vay dài hơn so với thời gian cho vay ngắn hạn dưới 12 tháng và vay trung hạn từ 12 đến 60 tháng.Vay dài hạn đang dần phổ biến
Tuy nhiên để vay tiền dài hạn bạn cũng cần đáp ứng được các điều kiện và thủ tục cơ bản, Thebank sẽ hướng dẫn bạn những thông tin cụ thể sau đây.
Điều kiện và thủ tục vay dài hạn

Khi có nhu cầu vay vốn dài hạn trước tiên đơn vị hoặc cá nhân cần đến ngân hàng để làm đơn vay vốn, các tổ chức cho vay sẽ xét duyệt và thẩm định báo cáo nhu cầu của khách hàng, nếu như nhu cầu đó mang tính khả thi và lợi nhuận cao để khách hàng có khả năng chi trả cho khoản vay thì hồ sơ vay vốn sẽ dễ dàng xét duyệt thành công hơn.

Điều kiện
Để thuyết phục ngân hàng cho vay dự án của bạn phải có tính khả thi và bên ngân hàng cũng sẽ nắm chắc được răng dự án bạn đưa ra phải đạt hiệu quả và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nếu muốn vay dài hạn bạn cần có vật thế chấp. Cụ thể như sau:
Đảm bảo đối vật: là hình thức đảm bảo tín dụng trong đó tổ chức cho vay sẽ giữ vai trò là chủ nợ và sẽ có những quyền hạn nhất định đối với tài sản của khách hàng đó có thể là căn cứ để thu hồi nợ trong các trường hợp khách hàng không có khả năng trả nợ thì tổ chức cho vay sẽ lấy đó làm căn cứ để gán nợ, đảm bảo không bị mất tài sản khi cho khách hàng vay.
Thế chấp: tức là người vay phải mang tài sản cá nhân của mình để thế chấp với nơi cho vay nhằm mục đích đảm bảo khả năng chi trả món nợ của mình.
Hình thức cầm cố: là người đi vay giao tài sản của mình cho nơi cho vay để chứng minh. Nếu trong trường hợp người vay không có khả năng trả thì nơi cho vay có thể sử dụng tài sản cầm cố đó bán đi và trừ vào số nợ của người vay.

Thủ tục

  • Đề nghị vay vốn
  • Hộ khẩu/Giấy chứng nhận tạm trú
  • CMND/Hộ chiếu
  • Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn

Sản phẩm và lãi suất vay dài hạn hấp dẫn
Vay mua nhà đang là sản phẩm vay dài hạn phổ biến nhất hiện nay khi mà ngân hàng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng thanh toán các chi phí cho mục đích mua/nhận chuyển nhượng nhà với thời hạn vay trả góp lên tới 25 năm với ưu điểm như:
Khi chọn gói vay mua nhà dài hạn là bạn sẽ giảm được rất nhiều gánh nặng tài chính và nỗi lo trả nợ ngân hàng. Bạn có thể thảnh thơi trả nợ gốc và lãi hàng tháng.
Với thời hạn vay dài, bạn có thể tận dụng chính căn nhà đó để cho thuê để có thêm tiền trả nợ ngân hàng, nhưng chỉ nên áp dụng cho những khách hàng may mắn có thể ở tạm nhà bố mẹ một thời gian hoặc mua căn nhà rộng với nhiều phòng trống.
Vay mua nhà dài hạn

Cách tính lãi suất vay dài hạn
Bạn có thể dễ dàng tính được lãi suất khoản vay dài hạn của mình thông qua ví dụ sau và dựa vào con số mà Thebank cung cấp ở bảng trên.

Ví dụ: Anh Trần Văn B vay số tiền 200,000,000 VND trong vòng 5 năm với mức lãi suất cố định là 10,2%/năm từ ngân hàng Vietcombank. Như vậy số tiền lãi anh B phải trả là: (200,000,000 x (10,2%/60)) = 340,000 VND trả hàng tháng trong suốt 5 năm.

Lãi suất sử dụng trong cách tính trên là lãi suất cố định. Loại lãi suất này không có biến động nên sẽ giảm áp lực cũng như tránh được những rủi ro do biến động về lãi suất.
Lưu ý khi vay dài hạn4

Vay dài hạn tại ngân hàng đồng nghĩa với việc bạn sẽ vay một số tiền tương đối lớn, vì vậy bạn cũng cần lưu ý những thông tin sau khi có ý định vay dài hạn:

Thời gian vay sẽ dài hơn so với những khoản vay trung và ngắn hạn. Như vậy ngân hàng cũng sẽ có hướng tính lãi suất các khoản vay dài hạn cao hơn các khoản vay khác nhằm mục đích hạn chế và bù đắp lại những rủi ro có thể xảy ra.

Với các gói vay ngắn và trung hạn đa dạng và hỗ trợ ưu đãi hơn so với gói vay dài hạn. Do vậy mà các ngân hàng ít cho các xí nghiệp hoặc doanh nghiệp vay dài hạn hơn. Việc xét duyệt hồ sơ sẽ khắt khe hơn nên nếu có nhu cầu vay dài hạn khách hàng cần chuẩn bị những hồ sơ cần thiết để việc thẩm định và xét duyệt hồ sơ được nhanh chóng và dễ thành công.

Trên đây là những thông tin cơ bản về vay dài hạn. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn có được sự hiểu biết nhất định về dịch vụ vay dài hạn phục vụ cho nhu cầu cá nhân cũng như doanh nghiệp của mình.
Xem thêm : https://shbfinance.com.vn/
-->Đọc thêm...

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

Cách vệ sinh đồng hồ đơn giản tại nhà

Trong quá trình sử dụng, chiếc đồng hồ sẽ bị cũ và xấu đi nếu chủ nhân của chúng không quan tâm đến việc vệ sinh sản phẩm. Và thử nhìn xuống chiếc đồng hồ của mình, nếu nó đang trong tình trạng cũ kỹ thì bạn nên lưu ý một số cách vệ sinh đồng hồ sạch đẹp đơn giản tại nhà dưới đây.

-->Đọc thêm...

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

SỨ ARITA BẤT NGỜ ỨNG DỤNG TRÊN ĐỒNG HỒ SEIKO PRESAGE


Presage - một dòng sản phẩm nổi tiếng của Seiko - nơi hội tụ đầy đủ những nghệ thuật chế tác truyền thống lâu đời đòi hỏi những kỹ nghệ cực khó. Đó có thể là sơn mài Maki-e…Trong Baselworld 2019, Presage tiếp tục gây bất ngờ bởi hai phiên bản ứng dụng nghệ thuật làm sứ Arita để tạo nên mặt số đồng hồ tuyệt đẹp.

Ứng dụng của sứ Arita trên đồng hồ Seiko Presage

1. Sứ Arita -Nghề thủ công truyền thống và kỹ thuật hiện đại


sứ arita
Sứ Arita

Arita - một thị trấn nhỏ ở Kyushu, hòn đảo lớn thứ ba ở phía Tây Nam Nhật Bản đã nổi tiếng vào đầu thế kỷ 17 khi đất sét phù hợp cho sản xuất sứ được phát hiện ở đó và các sản phẩm sứ của Arita nhanh chóng được đánh giá cao ở Nhật Bản với chất lượng rất cao.
Ban đầu sứ Arita được xuất khẩu sang Châu Âu sau đó nhanh chóng được biết đến rộng rãi đến các quốc gia trên khắp thế giới khi Nhật Bản mở cửa hoạt động thương mại quốc tế ở thế kỷ 19. Ngày nay, sứ Arita vẫn được đánh giá cao trên toàn thế giới và nhiều nhà sản xuất sứ vẫn phát triển mạnh ở thị trấn chỉ 20.000 người này, nhờ truyền thống lâu đời của nó với sự đa dạng phong phú của sản phẩm và sự độc đáo, kỹ nghệ điêu luyện mà mỗi người nghệ nhân nơi đây thể hiện.

2. Sứ Arita bất ngờ được ứng dụng trên đồng hồ Seiko Presage


Vào thời kỳ đầu, sứ Arita khởi nguồn với bề mặt màu trắng với một chút màu xanh truyền thống. Chính vì thế mà Seiko đã lựa chọn chất màu này để tạo thành mặt đồng hồ Presage và để có thể áp dụng tốt nhất, thuận lợi nhất, mặt đồng hồ đã được sản xuất tại chính Arita.

seiko presage arita

Thách thức được đặt ra đó là phải làm sao để có thể tạo ra loại sứ có kết cấu, độ bền tốt nhất nhưng vẫn phải đảm bảo độ mịn bề mặt ở mức độ cao. Giải pháp được đưa ra chính là một loại sứ Arita mới được tạo ra chỉ ba năm trước. Loại sứ này cứng hơn vật liệu thông thường 4 lần và có độ bền, tính linh loạt cần thiết cho mặt số đồng hồ Presage.
Mặt số bằng sứ của đồng hồ được tạo ra bởi một nhà sản xuất có kinh nghiệm ở Arita có lịch sử làm sứ lâu đời từ năm 1830. Hiroyuki Hashiguchi - thợ thủ công bậc thầy và các đồng nghiệp của ông đã phát triển mặt số Presage trong vài năm qua.

3. Một quy trình sản xuất nhiều giai đoạn

Để sản xuất mặt số đòi hỏi sự kết hợp đầy thách thức của kỹ năng, sự kiên nhẫn và nghệ thuật. Đầu tiên, vật liệu cơ bản được đưa vào một khuôn đặc biệt giúp cho mặt số có chiều sâu, đặc biệt là trong phiên bản có thang đo dự trữ năng lượng với vết cắt sâu cùng cửa sub lịch ngày được thiết lõm. Mặt đồng hồ được sấy khô và sau đó được nung lần đầu tiên ở 1.300 độ để làm cứng và làm trắng vật liệu.

seiko presage arita

Hashiguchi và các thợ thủ khác sau đó sử dụng men bằng tay đồng thời mặt số được nung lại một lần nữa để tạo đẳng cấp, phong phú và tông màu xanh tinh tế.
Tiếp theo, cửa sổ ngày được cắt bằng laser, sau đó mặt số sẽ được nung lần cuối cùng để làm mịn các bề mặt đã bị cắt.

4. Hoàn thành hai phiên bản có mặt bằng sứ Arita


Trong Baselworld 2019, hai mẫu đồng hồ Seiko Presage ứng dụng nghệ thuật làm sứ Arita đã chính thức được giới thiệu đến người yêu đồng hồ trên toàn cầu. Hai mẫu đồng hồ trang bị bộ máy cơ calibre 6R hiệu suất cao của Seiko. Trong khi SPB093 cung cấp bộ máy cơ 6R27 với thang dự trữ năng lượng ở vị trí 9 giờ và sub lịch ngày ở vị trí 6 giờ thì SPB095 cung cấp một đời máy 6R35 mới có khả năng dự trữ năng lượng đến 70 giờ. Cả hai chiếc đồng hồ đều trang bị mặt kính cong bằng sapphire cùng thiết kế đáy lộ cho thấy sự hoàn thiện tốt của những bộ máy 6R cùng dây đeo là da cá sấu và độ chống nước 10 Bar.

-->Đọc thêm...

TOP 3 CHIẾC ĐỒNG HỒ TISSOT CHRONOGRAPH ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT TẠI VIỆT NAM


Tại thị trường Việt Nam, đồng hồ bấm giờ thể thao với thiết kế 6 kim và 3 sub dial luôn là sự lựa chọn phổ biến của những người đàn ông tìm kiếm vẻ ngoài lịch lãm, mạnh mẽ. Trước vô vàn sản phẩm có thiết kế và phong cách khác nhau đôi khi trở thành rào cản khiến người dùng khó khăn trong việc lựa chọn được mẫu đồng hồ phù hợp với bản thân. Để sự chọn lựa trở nên dễ dàng, bạn hãy tham khảo 3 mẫu đồng hồ Tissot Chronograph đang được ưa chuộng nhất tại nước ta:

Top 3 đồng hồ Tissot Chronograph được ưa chuộng nhất

1. Tissot Tradition T063.617.16.037.00


đồng hồ tissot

Tissot Tradition T063.617.16.037.00 là một mẫu đồng hồ thuộc dòng Dress Watch nổi tiếng của Tissot với thiết kế mỏng, size mặt lớn mà chính xác hơn thì nó là một mẫu Dress Chronograph. Đây là kiểu đồng hồ được phát triển từ Dress Watch truyền thống, thay đổi thiết kế và tính năng để phù hợp với những người có chu vi cổ tay lớn, khó kết hợp được với những thiết kế đồng hồ có 3 kim. Dress Chronograph giúp cân bằng yếu tố kích thước và thẩm mỹ giúp giữ nguyên được phong cách thanh lịch, sang trọng mà người đeo muốn thể hiện.
Giống như những mẫu Tradition khác, phiên bản cũng sở hữu thiết kế đơn giản cùng những đường nét tinh tế như bezel cong 3 chiều siêu mỏng hướng sự ấn tượng tập trung vào mặt số. Kim giờ và kim phút trung tâm được làm dạng dauphine, trong khi các kim còn lại đều là dạng stick siêu mảnh. Thiết kế này phần nào giữ nguyên tính chất thoáng trên dial dù có thêm nhiều chi tiết.
Điều đặc biệt trong mẫu đồng hồ chính là kim giây xem giờ được bố trí tại sub dial góc 6 giờ trong khi kim giây trung tâm là kim bấm giờ (kim chỉ chạy khi bạn kích hoạt tính năng bấm giờ bằng nút phụ ở góc 2 giờ). Phiên bản có thể đo giờ chính xác đến 1/10 giây thể hiện ở góc 2 giờ và thời gian đo tối đa là 30 phút thể hiện ở góc 10 giờ.
Kết hợp giữa thiết kế Chrongraph với đường kính 42mm và độ dày khoảng 11 mm, phiên bản sẽ phù hợp với chu vi tay từ khoảng 16,5 cm cho đến 19 cm. Một điểm mạnh nữa là chiếc này được trang bị kính sapphire cong mang nét đẹp rất cổ điển.

2. Tissot PR 100 T101.417.22.031.00


đồng hồ tissot

PR 100 - được mệnh danh là dòng đồng hồ toàn diện nhất của Tissot với đầy đủ ưu điểm như: thiết kế pha lẫn nét sang trọng với sự mạnh mẽ, khỏe khoắn cùng mức chống nước lên đến 10ATM và dạ quang tích hợp trên kim. Đây thực sự là một chiếc đồng hồ dành cho những người bận rộn hay thường xuyên phải đi công tác xa bởi tính đa dụng, có thể sử dụng trong rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Và tính năng bấm giờ được tích hợp từ bộ máy ETA G10.211 lại càng làm nó trở nên ấn tượng và nổi bật hơn.
Tính năng Chronograph hoạt động tương tự như mẫu Tradition. Để Reset về trạng thái ban đầu, bạn hãy nhấn nút phụ tại góc 4 giờ. Hãy chú ý rằng Chronograph là tính năng tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nên khi bạn không sử dụng đến nó hãy tắt ngay tính năng này đi để đảm bảo cho tuổi thọ pin được bền bỉ.
Với size mặt 41mm, mẫu PR 100 là một trong những mẫu đồng hồ 6 kim có kích thước nhỏ nhất sẽ phù hợp cho các những bạn chỉ có chu vi tay khoảng 15cm trở lên.

3. Tissot Quickster T095.417.17.037.01

đồng hồ tissot
Tissot Quickster T095.417.17.037.01

Tissot Quickster T095.417.17.037.01 là mẫu đồng hồ dành cho các bạn trẻ yêu phong cách thể thao năng động thông qua thiết kế dây nato có màu sắc cực kỳ nổi bật, bắt mắt và đây cũng là một đặc trưng riêng của dòng sản phẩm Quickster Chronograph.
Nếu như Tradition và PR 100 được giới thiệu trong vai trò của một Dress Chronograph thì mẫu Quickter lại đảm nhận vai trò của một Sport Chronograph. Vì thế mà phom vỏ hay các chi tiết thiết kế trên mặt số phản ảnh rất rõ yếu tố thể thao, trẻ trung và mạnh mẽ. Ngoài mức chống nước 10ATM và dạ quang tích hợp, mẫu đồng hồ này còn được trang bị thêm thang đo tốc độ Tachymeter trên bezel - đây là 1 tính năng phụ chỉ có trên đồng hồ Chronograph giúp tận dụng khả năng bấm giờ vì vận tốc, quãng đường và thời gian luôn là 3 đại lượng liên quan và phụ thuộc lẫn nhau.
Hãy ghé qua hệ thống Showroom của Duy Anh Watch để lên tay 3 sản phẩm Chronograph tuyệt vời này nhé!

--KiKi Nguyễn--

-->Đọc thêm...

CITIZEN GÂY CHẤN ĐỘNG VỚI BỘ MÁY ECO-DRIVE CALIBER 0100 SIÊU CHÍNH XÁC - SAI SỐ CHỈ 1 GIÂY MỖI NĂM (PHẦN 2)


Khi nói đến độ chính xác ấn tượng, người yêu đồng hồ thường nghĩ ngay tới thế giới đồng hồ Thụy Sỹ với những chiếc đồng hồ Chronometer được COSC (Hiệp hội Kiểm định chất lượng Đồng hồ Thụy Sỹ) cấp. Thế nhưng, với Citizen chỉ bằng sự kết hợp giữa công nghệ cao cùng kinh nghiệm đúc kết suốt 100 năm, hãng đã tạo ra một phong trào Eco-Drive có độ chính xác cao nhất mà hiện nay chưa có một bộ máy nào có thể sánh kịp - Caliber 0100. Sai số mà nó thiết lập chỉ đến +/- 1 giây mỗi năm. Vậy làm cách nào để Citizen có thể tạo ra được độ chính xác kỷ lục này? Hãy cùng Duy Anh Watch đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây:

>>> Citizen gây chấn động với bộ máy Eco-Drive Caliber 0100 siêu chính xác - Sai số chỉ 1 giấy mỗi năm(Phần 1)

3. Giải pháp cho mọi vấn đề gây ra sai lệchTái tạo, bắt đầu với bộ dao động

Khi tìm đến giải pháp cho những tác nhân khiến cho đồng hồ bị sai lệch, điều đầu tiên Citizen nghĩ đến là bắt đầu từ bộ dao động tinh thể. Họ quyết định sử dụng bộ tạo dao động tinh thể cắt AT thay cho bộ dao động tinh thể hình nĩa thường thấy trong hầu hết máy của đồng hồ thạch anh.
Sở dĩ, họ chọn bộ dao động tinh thể cắt AT vì hai lý do. Đầu tiên, nó ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về nhiệt độ. Đặc tính nhiệt của tinh thể khác nhau tùy thuộc vào góc mà nó được cắt từ tinh thể nguồn. So với vết cắt hình nĩa điều chỉnh tiêu chuẩn (hoặc XY), vết cắt AT có độ ổn định nhiệt tuyệt vời ở mức nhiệt độ bình thường.

Hệ thống phát triển cho độ chính xác cao hơn

Đối với Calibre 0100, nhà sản xuất Nhật Bản đã áp dụng công nghệ nội bộ của mình vào mạch tích hợp có chức năng như bộ điều khiển của đồng hồ thạch anh. Từ một phiên bản được hãng sản xuất trước đó có độ chính xác đến +/- 5 giây mỗi năm có chức năng theo dõi nhiệt độ một lần mỗi phút và điều chỉnh tần số của bộ dao động tương ứng, hãng đã tiếp tục phát triển bằng việc nâng cao độ chính xác của chức năng này bằng cách nhân đôi số điểm kiểm tra nhiệt độ trong bộ dao động tinh thể trước khi hoàn thành mỗi chiếc đồng hồ. Do đó, họ có thể đặt trước hệ thống hiệu chỉnh với các giá trị gần đúng thực tế hơn và có thể sửa các độ lệch với độ chính xác cao hơn.
Bên cạnh đó, Citizen đã bổ sung thêm các chức năng như chức năng chống sốc, khóa ngay lập tức rôto trước khi khởi động lại hay bất cứ khi nào đồng hồ bị sốc và trong khi kim hoạt động sẽ kiểm tra vị trí của kim và khôi phục lại cho đúng vị trí trong trường hợp có bất kỳ sai lệch. Những nhà chế tác của Citizen đã tạo ra đồng hồ có bộ máy siêu nhỏ tiếp tục thiết lập thời gian chính xác ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

citizen caliber 0100

Để tiếp tục chạy với độ chính xác


Bộ tạo dao động tinh thể hình nĩa truyền thống có tần số 32,768 kilohertz. Ngược lại, bộ dao động tinh thể cắt AT dao động ở mức 8.4 megahertz có tần số cao hơn gấp 256 lần. Do đó, bộ tạo dao động tinh thể cắt AT tiêu thụ rất nhiều năng lượng ngay cả trước khi phải điều khiển các chức năng điều chỉnh nhiệt độ và chống sốc. Điều cần thiết đối với Citizen lúc này là phải làm sao để giảm mức tiêu thụ năng lượng bất cứ khi nào có thể để tối đa hóa thời gian hoạt động của Eco-Drive - công nghệ chạy bằng ánh sáng độc quyền Cùng với việc phát triển một mạch dao động độc quyền có thể chạy ở điện áp thấp, họ đã hạ thấp lượng năng lượng tiêu thụ của mọi bộ phận của chuyển động. Citizen đã thành công trong việc tăng thời gian chạy của Eco-Drive để nó tiếp tục chạy miễn là có ánh sáng và thậm chí chạy trong bóng tối hoàn toàn trong tối đa sáu tháng cho một lần sạc đầy.
Calibre 0100 kết hợp cả độ chính xác và thời gian chạy dài. Đây là một trong những khả năng của chiếc đồng hồ mà Citizen đã nhận ra khi theo đuổi bản chất của chiếc đồng hồ trong hơn 100 năm qua.

-->Đọc thêm...

CITIZEN GÂY CHẤN ĐỘNG VỚI BỘ MÁY ECO-DRIVE CALIBER 0100 SIÊU CHÍNH XÁC - SAI SỐ CHỈ 1 GIÂY MỖI NĂM (PHẦN 1)


Khi nói đến độ chính xác ấn tượng, người yêu đồng hồ thường nghĩ ngay tới thế giới đồng hồ Thụy Sỹ với những chiếc đồng hồ Chronometer được COSC (Hiệp hội Kiểm định chất lượng Đồng hồ Thụy Sỹ) cấp. Thế nhưng, với Citizen chỉ bằng sự kết hợp giữa công nghệ cao cùng kinh nghiệm đúc kết suốt 100 năm, hãng đã tạo ra một phong trào Eco-Drive có độ chính xác cao nhất mà hiện nay chưa có một bộ máy nào có thể sánh kịp - Caliber 0100. Sai số mà nó thiết lập chỉ đến +/- 1 giây mỗi năm. Vậy làm cách nào để Citizen có thể tạo ra được độ chính xác kỷ lục này? Hãy cùng Duy Anh Watch đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây:

1. Thách thức: Bộ máy chính xác đến +/- 1 giây mỗi năm


citizen caliber 0100
Citizen Eco-Drive

Kể từ khi thành lập, Citizen đã luôn theo đuổi những bản chất và khả năng xa hơn của mỗi chiếc đồng hồ. Trong suốt khoảng thời gian đó, có một thách thức mà họ đã tích cực đối mặt chính là: Độ chính xác vượt trội.
Vào năm 1924, nhà chế tác Citizen đã phát triển chiếc đồng hồ bỏ túi đầu tiên. Vào năm 1973, họ cho ra mắt đồng hồ thạch anh đầu tiên của mình chính xác đến +/- 10 giây mỗi tháng. Chỉ sau đó 2 năm, xưởng chế tác của hãng đã hoàn thành chiếc đồng hồ thạch anh đầu tiên trên thế giới có độ chính xác +/- 3 giây mỗi năm - Crystron Mega.
Đối mặt với thách thức về độ chính xác, nhà sản xuất có tuổi đời từ năm 1918 đã tiếp tục sản xuất những chiếc đồng hồ ngày càng chính xác hơn nữa với thời gian hoạt động lâu hơn kết hợp với công nghệ Eco-Drive độc quyền của họ.
Vào năm 2018, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, họ đã chạm tới cột mốc cao về độ chính xác đó là tạo ra một bộ máy Eco-Drive Calibre 0100 với độ chính xác chỉ +/- 1 giây mỗi năm - chính xác nhất của thế giới. Calibre 0100 cho biết thời gian chính xác dựa trên một cơ chế bên trong không phụ thuộc vào tín hiệu thời gian từ các tháp radio hoặc vệ tinh GPS. Movement này thiết lập thời gian chính xác cho chủ nhân mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc vào bất kỳ tác nhân nào từ môi trường bên ngoài. Đây là sự đánh dấu mang tính đột phá cho lịch sử 100 năm chế tạo đồng hồ của Citizen.

2. Sai lệch nhỏ có thể trở thành những sai lệch lớn


citizen caliber 0100

Bạn có biết rằng: Những sai lệch nhỏ có thể trở thành những sai lệch lớn.
Đồng hồ thạch anh cho biết chúng ta biết thời gian từng giây bằng cách tận dụng đặc trưng mà các tinh thể dao động theo một chu kỳ cố định khi điện áp được đặt vào chúng. Bộ tạo dao động tinh thể thực sự là trung tâm của đồng hồ thạch anh. Đó là những gì chi phối độ chính xác của một chiếc đồng hồ thạch anh.
Mặc dù đồng hồ thạch anh rất chính xác so với đồng hồ cơ nhưng các lỗi nhỏ có thể xuất hiện khi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ và trọng lực bắt đầu ảnh hưởng đến bộ dao động tinh thể và tạo ra những thay đổi về tần số. Đối với đồng hồ thạch anh tiêu chuẩn, điều này chỉ đại diện cho độ lệch nhỏ nhất. Tuy nhiên, khi bạn đang xử lý một chiếc đồng hồ siêu nhỏ chính xác đến ± 1 giây mỗi năm, đó thực sự là một sai lệch lớn. Vì thế, Citizen đã tổng hợp tất cả bí quyết công nghệ và kinh nghiệm được xây dựng hơn 100 năm qua để đưa ra một giải pháp cho mọi vấn đề gây ra sai lệch.

[XEM TIẾP]


-->Đọc thêm...

HÉ LỘ 4 BỘ SƯU TẬP CỦA CERTINA KHIẾN BẠN ĐỨNG NGỒI KHÔNG YÊN


Certina - một thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ trung cấp được thành lập vào năm 1888 đã nhanh chóng chiếm một vị trí vững chắc trong làng chế tác khi sản xuất ra những sản phẩm dựa trên yếu tố “Bền bỉ, rắn rỏi, chắc chắn” trang bị công nghệ DS Concept độc quyền. Vậy sản phẩm của nhà sản xuất này bao gồm những bộ sưu tập danh giá nào? Hãy cùng Duy Anh Watch đi tìm câu trả lời:

1. Công nghệ DS Concept là gì?

Do hầu hết sản phẩm của Certina đều được trang bị công nghệ DS Concept vì thế đó là lý do tôi giải thích khái niệm DS Concept trong phần đầu của bài viết để bạn đọc có thể nắm rõ. Khi chia nhỏ bộ sưu tập của mình, hãng cũng sử dụng “DS” để mở đầu cho tên gọi.
DS - Concept là một công nghệ độc quyền do Certina phát minh vào năm 1959. DS là viết tắt của “Double Securiry” bao gồm 5 tiêu chuẩn có trên mỗi chiếc đồng hồ đó là: Mặt kính sapphire chống xước và áp lực; gioăng chữ O ở bộ phận chỉnh giờ; 2 gioăng chữ O ở núm chỉnh giờ; lớp bọc đặc biệt ở mặt đáy; nắp sau được gia cố, chịu lực tốt.

2. Bộ sưu tập danh giá của Certina

Bộ sưu tập Heritage

đồng hồ certina

Heritage là dòng sản phẩm tổng hợp những mẫu đồng hồ có thiết kế được lấy cảm hứng từ 130 năm lịch sử chế tác của Certina, kết hợp giữa tinh thần của quá khứ với công nghệ của hiện tại. Chúng được coi là những sản phẩm kinh điển vượt thời gian trong nghệ thuật chế tạo đồng hồ Thụy Sỹ trong nhiều thế hệ.
Bộ sưu tập này bao gồm cả những phiên bản dành cho nam giới và nữ giới với thiết kế tập trung vào sự chắc chắn. Điểm nổi bật của những sản phẩm này đến sự bộ máy Powermatic 80 dự trữ năng lượng tới 80 tiếng hoặc tính năng bấm giờ có độ chính xác 1/10 giây, Moonphase và GMT. Có thể kể đến: DS Podium Chrono, DS Action Diver, DS -1 Powermatic 80…

Bộ sưu tập Aqua

đồng hồ certina

Bộ sưu tập bao gồm những chiếc đồng hồ hàng hải có khả năng chịu nước ít nhất lên đến 20 bar được trang bị hoàn hảo cho mọi cuộc phiêu lưu. Với công nghệ tiên tiến và nhiều chi tiết tinh tế, họ đã thử nghiệm độ chính xác, khả năng bền bỉ với yếu tố nước. Aqua là tổng hợp những chiếc đồng hồ mang đậm yếu tố thời ttrang trong kiểu dáng đẹp thích hợp cho mọi hoàn cảnh - dù bạn đang ở bãi biển hay hội nghị. Đặc biệt bộ sưu tập này còn được giới thiệu bằng những phiên bản COSC có mức độ chính xác cực cao.

Bộ sưu tập Sport

đồng hồ certina

Thể thao luôn có trong ý tưởng chế tác của Certina. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt chế tác, những thiết kế khỏe khoắn của hãng còn đại diện cho tinh thần hợp tác giữa Certina và những giải thể thao lớn. Với các chức năng độc đáo, công nghệ tiên tiến và thiết kế đặc biệt, bộ sưu tập Sport trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho những ai chuộng lối sống năng động.
Sản phẩm bán chạy thuộc Sport phải kể đến: DS Podium Chronograph 1/100 SEC, DS Podium Chronograph GMT, DS Podium Chronograph LAP TIMER, DS Chronograph Flyback…

Bộ sưu tập Urban

đồng hồ certina

Urban là bộ sưu tập bao gồm những mẫu đồng hồ bán chạy như: DS-8 Moonphase Chronograph, DS-4, DS-1 Powermatic 80, DS Caimano Powematic 80…Toàn bộ những phiên bản này đều theo đuổi âm hưởng của đô thị với thiết kế cao cấp, thời trang và hiện đại. Đây là phụ kiện có thiết kế thanh lịch và chức năng đa dạng cung cấp mọi thứ mà người đam mê trên toàn thế giới mong muốn.
Hiện nay, Certina đang được Duy Anh Watch phân phối chính thức tại 205 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, mời các bạn ghé qua để trải nghiệm sản phẩm thuộc những bộ sưu tập này nhé!
-->Đọc thêm...

THĂM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ CỦA CITIZEN TẠI TOKYO (PHẦN 2)


Citizen, cũng giống như Seiko, họ có một bộ sưu tập đồng hồ lớn chỉ bán ở Nhật Bản hoặc một số khu vực tại Châu Á. Cách đây vài năm, Seiko đã đưa ra quyết định bán nhiều mẫu cao cấp của họ như Grand Seiko ra bên ngoài thị trường Nhật. Khác với Seiko, Citizen hiếm khi muốn chia sẻ những sản phẩm độc quyền tại Nhật đến với những thị trường khác. Hãy bước vào nhà máy sản xuất đồng hồ Citizen tại Tokyo để khám phá những điều thú vị từ thương hiệu này nhé!

>>> THĂM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ CỦA CITIZEN TẠI TOKYO (PHẦN 1)

2. Phân cấp trình độ chế tác

nhà máy sản xuất đồng hồ citizen

Seiko và Citizen đều sử dụng thuật ngữ “Meister” ( Bậc thầy) để mô tả các thợ làm đồng hồ giỏi nhất của họ. Citizen có 3 cấp độ “Meister” là B MEISTERS, A MEISTERS và SUPER MEISTERS. Super Meisters là danh hiệu nổi tiếng nhất ở Citizen – hiện tại chỉ có duy nhất một người phụ nữ đạt được cấp bậc này. Bạn cần phải có ít nhất 30 năm kinh nghiệm để đạt danh hiệu này. Super Meisters duy nhất của Citizen là người đứng đầu bộ phận chế tạo đồng hồ cao cấp, cô ấy vừa lắp ráp vừa sửa chữa đồng hồ, thời gian làm việc của cô tại Citizen cho tới nay đã được 52 năm.
Có một câu chuyện huyền thoại kể rằng: Đồng hồ Nhật Bản được chế tạo bằng rô bốt, còn đồng hồ Thụy Sỹ được làm bằng tay. Thực tế là hai “đế chế” đồng hồ này đều có sự phối hợp giữa con người và máy móc, đặc biệt là khi nói đến các thương hiệu sản xuất được hơn 50.000 đồng hồ mỗi năm và Citizen có sản lượng vượt quá con số đó một cách dễ dàng.
Tại nhà sản xuất của Citizen còn có riêng một nơi bọc thép và titan để chế tạo ra những thứ như Duratect (công nghệ mạ tăng độ cứng) và Super titanium (titan siêu cứng). Họ có một dây chuyền lắp ráp tuyệt vời và cũng là nơi để sản xuất ra cỗ máy cơ học 9015 - cỗ máy được xem là sự thay thế tốt nhất đến từ Nhật Bản cho các cỗ máy Thụy Sỹ như ETA 2824. Cỗ máy 9015 được sản xuất rất nhanh mặc dù có đi kèm với các tiêu chuẩn cao bắt buộc nhưng hãng vẫn có thể tạo ra 20.000 đến 30.000 cỗ máy này mỗi tháng. Có rất ít các công ty Thụy Sỹ có thể tự tạo ra cỗ máy cũng như thân vỏ và tất cả các bộ phận khác của đồng hồ. Ngay cả Rolex hùng mạnh – kẻ có lẽ là vua của những chiếc đồng hồ in-house xa xỉ cũng không tự làm mọi thứ. Với các công ty đồng hồ có khả năng chế tạo in-house như Citizen, họ không chỉ tự tạo ra các cỗ máy đồng hồ mà họ còn tạo ra khá nhiều thứ khác: từ bộ kim cho tới dây đeo. Trên hết, Citizen cũng chế tạo những cỗ máy để tạo ra các bộ phận cho một chiếc đồng hồ của họ. “In-house” là một nếp văn hóa ở Nhật Bản, chứ không phải là một thông điệp từ công nghệ tiếp thị.

nhà máy sản xuất đồng hồ citizen

Vào hơn 4 thập kỷ trước, khi Eco Drive được Citizen giới thiệu đã nhanh chóng trở thành hình ảnh biểu tượng của hãng với yếu tố độc đáo đó là sự hấp thu ánh sáng để chuyển hóa thành năng lượng. Bí quyết của Eco-Drive chính là những mặt số nhựa đặc biệt. Nó dựa trên các hiệu ứng khác nhau của lăng kính thông minh để bẻ cong ánh sáng và đẩy nó xuyên qua các bộ phận của mặt số mà mắt thường không thể quan sát. Theo Citizen có khoảng 60% ánh sáng đi xuyên qua mặt số và sau đó sẽ truyền qua các tế bào quang điện bên dưới. Hãng Citizen có thể làm ra mặt số với nhiều màu sắc đa dạng, thậm chí có thể làm cho nó trông giống như kim loại bằng vài thủ thuật quang học đặc biệt. Điều thú vị hơn nữa đối với những người thích chế tác thủ công là màu sắc của mặt số sử dụng công thức pha trộn bằng tay của các viên màu. Giống như một chuyên gia pha trộn sơn, bộ phận sản xuất viên nén của Citizen cần phải lưu ý tới hỗn hợp màu sắc sao cho phù hợp, sau đó chúng được nấu chảy và hòa trộn với các viên khác tạo nên màu mặt số sau cùng. Quá trình này khá phức tạp và đối với một số màu, màu sắc thực tế của mặt số có thể bị thay đổi đôi chút giữa các đợt sản xuất khác nhau.
Như vậy, mọi tinh hoa chế tác của Citizen đã được đặt trọn tâm huyết tại nhà sản xuất ở Tokyo để có thể đem đến những sản phẩm tốt nhất đến tay người yêu đồng hồ trên toàn cầu.

HẾT
--kiki nguyễn--
Nguồn: Watchvietnam
-->Đọc thêm...

THĂM NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒNG HỒ CỦA CITIZEN TẠI TOKYO (PHẦN 1)


Citizen, cũng giống như Seiko, họ có một bộ sưu tập đồng hồ lớn chỉ bán ở Nhật Bản hoặc một số khu vực tại Châu Á. Cách đây vài năm, Seiko đã đưa ra quyết định bán nhiều mẫu cao cấp của họ như Grand Seiko ra bên ngoài thị trường Nhật. Khác với Seiko, Citizen hiếm khi muốn chia sẻ những sản phẩm độc quyền tại Nhật đến với những thị trường khác. Hãy bước vào nhà máy sản xuất đồng hồ Citizen tại Tokyo để khám phá những điều thú vị từ thương hiệu này nhé!

1. Quy tắc sản xuất bất thành văn “Đồng hồ nên là thứ hữu ích và thuận tiện”


Nhà máy citizen

Nơi làm việc của công nhân Citizen có cơ sở vật chất tuyệt vời, yên tĩnh và thoáng mát nằm tách khỏi con đường chính, bên hông quận Shibuya của Tokyo. Nơi này thậm chí còn không có lô gô của Citizen chính thức ở bên ngoài, họ chỉ đơn giản gọi nó là “Citizen Design Studio”. Tại đây, các nhân viên trong tập đoàn và các nhà thiết kế được lựa chọn sẽ có trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng của nền văn hóa bản địa để thiết kế ra sản phẩm đồng hồ mới trong đó bao gồm những mẫu sản xuất giới hạn với các mức giá khác nhau, thường có giá lên đến 2000 USD. Một số sản phẩm xuất phát từ Citizen Design Studio đã được thương mại hóa trong khi một số sản phẩm khác vẫn là những dự án tâm huyết cho thấy thương hiệu không ngại thử những điều mới mẻ, hoàn toàn loại bỏ ngôn ngữ thiết kế nguyên bản. Hay nói một cách khác, Citizen ít khi tuân thủ nghiêm ngặt ngôn ngữ thiết kế thẩm mỹ mà họ lại khiến cho khách hàng của mình yêu thích bằng cách đi theo ngôn ngữ của tính năng.

đồng hồ citizen

Citizen có một quy tắc bất thành văn rằng : “Đồng hồ nên là thứ hữu ích và thuận tiện”. Điều này tưởng chừng như đơn giản thế nhưng hầu hết các thương hiệu khác lại không nghĩ như vậy – đặc biệt là ở người Châu Âu, rất dễ rơi vài cái bẫy của việc chuộng hình thức hơn tính năng. Trên thực tế, những điều mà Citizen và các nhà sản xuất đồng hồ Nhật Bản khác đã làm rất tốt, đôi khi lại mang tới bất lợi cho họ. Với Eco-Drive và các công nghệ khác như điều khiển vô tuyến hoặc đồng bộ hóa thời gian thông qua hệ thống định vị GPS, họ gần như đã hoàn thiện nghệ thuật đồng hồ tới mức mà bạn không bao giờ cần phải điều chỉnh. Đa phần, những chiếc đồng hồ Citizen đều rất tốt và đó chính là toàn bộ mục tiêu của họ – một chiếc đồng hồ gắn pin nhưng không cần thay pin và có thời gian chính xác. Ngày nay, đồng hồ phục vụ song song hai mục đích: cả về tính chất công cụ cũng như các tiêu chí về lối sống. Người Nhật luôn cố tìm cách tốt nhất để vừa đảm bảo về phong cách nhưng vẫn thân thiện với người tiêu dùng.
Nhìn bề ngoài, các nhà sản xuất đồng hồ Nhật Bản như Citizen có tất cả những thứ tương tự như các thương hiệu của Thụy Sỹ, thậm chí còn tốt hơn. Citizen sở hữu một dây chuyền sản xuất tuyệt vời, pha trộn giữa con người và tự động để tạo ra một sản lượng lớn những chiếc đồng hồ chất lượng cao. Tùy thuộc vào số tiền bỏ ra, bạn có thể nhận được một chiếc đồng hồ Citizen được sản xuất theo phương thức tự động hoàn toàn hoặc thủ công hoàn toàn.
Giống như nhiều công ty Nhật Bản khác, Citizen không gặp vấn đề gì khi cũng cấp một phổ rộng các sản phẩm với nhiều mức giá khác nhau – điều mà người tiêu dùng Tây Phương vẫn chưa áp dụng. Đó là lý do khiến Toyota và Honda khi muốn bán những chiếc xe cao cấp ở Mỹ, họ đã phải dán cho chúng cái tên khác với danh nghĩa một thương hiệu mới là Lexus và Acura.Tuy nhiên, chỉ với một chút hiểu biết nhất định, bất kì người đam mê nào cũng có thể nhanh chóng hiểu rằng, có những chiếc Citizen giá rẻ và cũng có những chiếc Citizen rất đắt.
[XEM TIẾP]
--kiki nguyễn--
Nguồn: Watchvietnam
-->Đọc thêm...

CHIÊM NGƯỠNG “ANH EM” NHÀ LE LOCLE: PETITE SECONDE VÀ CHRONOMETER


Nhắc đến Tissot không thể không điểm đến Le Locle - một dòng sản phẩm chủ đạo được coi là biểu tượng của thương hiệu với đa dạng kiểu thiết kế đến từ: Powermatic 80 hay Chronograph mà bạn đã quá đỗi quen thuộc. Ngoài Powermatic 80 và Chronograph, tinh hoa của Le Locle còn được san sẻ cho hai người “anh em” của mình chính là: Petite Seconde và Chronometer sẽ được Duy Anh Watch giới thiệu trong bài viết dưới đây:

1. Tissot Le Locle Petite Seconde

tissot le locle
Tissot Le Locle Petite Seconde T006.428.16.058.00

Petite Seconde - một cái tên nói lên thiết kế với đặc trưng là kim giây được thu nhỏ và được tách ra một vị trí độc lập thay vì nằm cùng trên trục trung tâm với kim giờ và kim phút. Đây là một lối thiết kế khá hoài cổ, rất thông dụng ở những thập niên giữa thế kỷ trước. Đại diện cho kiểu thiết kế này là hai mẫu đồng hồ có mã hiệu T006.428.36.058.01 và T006.428.16.058.00 có chung một kiểu thiết kế mà điểm khác nhau duy nhất được thể hiện ở vị trí cố định kim giây, tên dòng sản phẩm “Le Locle Automatique” và cửa sổ lịch ngày.
Từng phiên bản Petite Seconde vẫn giữ nguyên phom vỏ tròn với vành hoàn thiện cong ba chiều, kết hợp hoàn thiện bóng và phay xước như phiên bản Powermatic 80. Ngoài ra bộ kim lá và nắp đáy với thiết kế đặc trưng vẫn không thay đổi. Trên nền mặt số, những cọc số La Mã từ phiên bản Powermatic 80 đã được lược bỏ số lượng và thay thế bằng các vạch chỉ thị nhỏ.Ngoài thiết kế, điểm khác biệt của Petite Seconde và Powermatic 80 còn thể hiện ở bộ máy bên trong. Đối với Petite Seconde, movement ETA 2825-2 được dùng thay thế cho Powermatic 80 bộ máy thế hệ mới này.
Khi mà Le Locle Powermatic với 3 kim trung tâm đã quá quen thuộc còn mẫu Chronograph thì chỉ phù hợp với những ai có cổ tay lớn thì Petite Seconde sẽ là một làn gió lạ tạo nên cá tính riêng trong chất cổ điển vốn có dành cho các fan của Le Locle.

2. Tissot Le Locle Chronometer T006.408.11.037.00

Khác với Petite Seconde, phiên bản Chronometer thuộc Le Locle lại là sự lựa chọn cho những ai yêu thích sự chính xác và bền bỉ của những bộ máy Thụy Sỹ. Linh hồn của cỗ máy thời gian T006.408.11.037.00 - một mẫu được chọn làm đại diện cho sản phẩm được cấp chứng nhận Chronometer của COSC chính là ETA 2824-2 - bộ máy trứ danh làm nên một phần tên tuổi của ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ. Và khi được tinh chỉnh để đạt được độ chính xác cao gấp 3 lần các mẫu đồng hồ đeo tay thông thường và lắp trên Le Locle thì điều đó lại càng giá trị và mang nhiều ý nghĩa.

Tissot le locle

Để phân biệt với các phiên bản khác, Tissot đã thay thế các cọc số la Mã bằng số Arab và các vạch số tương tự trên mẫu Petite Seconde, đây là cách thiết kế khác biệt nhiều nhất so với bản Powermatic 80. Giống như, Petite Seconde thì mẫu đồng hồ Chronometer vẫn sử dụng vân Clous des Paris vốn là đặc trưng của Le Locle để đem đến vẻ đẹp mê hoặc. Điều này cho thấy tổng thể thiết kế của Le Locle hoàn hảo đến mức nào khi Tissot có thể thay đổi mọi chi tiết để đem đến sự khác biệt mà vẫn giữ nguyên vẻ đẹp truyền thống.
Và cho dù có thay đổi đến thế nào đi chăng nữa thì chất liệu sapphire vẫn luôn được Tissot tận dụng để trở thành mặt kính của đồng hồ không chỉ ăn điểm bởi độ trong suốt mà còn nổi trội bởi khả năng chống trầy xước tốt hơn bất kỳ vật liệu truyền thống khác. Với sự biến đổi không ngừng thiết kế thế nhưng bất kỳ một mẫu đồng hồ thuộc Le Locle đều thành công trong hành trình đem đến phong cách lịch lãm, sang trọng, nam tính cho bất kỳ quý ông.
Từ phiên bản tiêu chuẩn đến Chronomter, Petite Seconde bạn thích nhất thiết kế nào của Le Locle?

-->Đọc thêm...

FREDERIQUE CONSTANT - SỰ KẾT HỢP GIỮA ĐỒNG HỒ TRUYỀN THỐNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH


Frederique Constant là thương hiệu nổi tiếng với việc cung cấp những chiếc đồng hồ xa xỉ nhưng với mức giá phải chăng và gần đây họ đã giới thiệu những cải tiến công nghệ giúp họ đi trước một bước so với nhiều đối thủ. Những đổi mới này bao gồm Frederique Constant Analytics, Frederique Constant E-Strap và Frederique Constant Horological Smartwatch.

1. Frederique Constant - Đo lường độ chính xác

Frederique Constant Swiss Connect Analytics
Độ chính xác rõ ràng là một đặc điểm quan trọng với đồng hồ cơ. Trong những năm gần đây, người duy nhất có thể kiểm tra độ chính xác của đồng hồ là thợ sửa đồng hồ. Thế nhưng, với Frederique Constant cho phép người đeo đo lường độ chính xác của đồng hồ cơ thông qua ứng dựng mới Analytics với chi phí tương đối thấp và rất hiệu quả.
Frédérique Constant Analytics cung cấp cho bạn cơ hội kiểm tra trạng thái đồng hồ trong thời gian thực. Đặt Clip Analytics trên đồng hồ của bạn và khởi chạy ứng dụng Analytics sẽ cho bạn cái nhìn tức thì về độ chính xác của đồng hồ với mức độ chính xác chỉ lệch khoảng ± 0,2 giây/ngày (so với sai số của đồng hồ). Ứng dụng cho bạn thấy nhịp đập của đồng hồ trong thời gian thực và kết quả được vẽ trên biểu đồ để bạn có thể theo dõi hiệu suất của đồng hồ theo thời gian. Từ sự theo dõi đó bạn có thể xác định thời điểm thích hợp để mang đồng hồ đi bảo dưỡng.
Bạn có thể theo dõi hiệu suất của nhiều đồng hồ trên cùng một ứng dụng và bạn có thể kết nối thiết bị với hầu hết mọi đồng hồ cơ.

2. Frederique Constant E-Strap - Dây đeo điện tử

Frederique Constant E-Strap
Một cải tiến thông minh của thương hiệu trẻ chính là Frederique Constant E-Strap được giới thiệu năm nay tại Baselworld năm 2017. Điều đặc biệt ở đây chính là trên đồng hồ được gắn dây đeo điện tử là một phần mở rộng khóa nhỏ được giấu bởi phần còn lại của dây đeo bằng da nên bạn hầu như không nhận thấy nó ở đó. Chúng có sẵn các kích cỡ 20 mm và 22mm với màu đen, xanh lam và nâu gắn khóa bằng thép không gỉ, mạ vàng hồng hoặc mạ vàng. E-Strap tương thích với ứng dụng điện thoại có sẵn để tải xuống. Ứng dụng hiển thị chỉ số hoạt động của bạn vào ban ngày cũng như những chỉ số giấc ngủ vào ban đêm. Mục tiêu chính của việc sở hữu một smartwatch là để hiểu rõ hơn về giấc ngủ và các kiểu di chuyển của bạn theo thời gian qua đó giúp bạn điều chỉnh hành vi để có một cuộc sống lành mạnh hơn. E-Strap bổ sung một bộ các tính năng đang phát triển cho đồng hồ đeo tay hiện tại của bạn mà không ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ.

3. Frederique Constant Horological Smartwatch

Frederique Constant Horological Smartwatch
Bước đầu tiên Frederique Constant tạo ra trong công nghệ thông minh đó chính là đồng hồ Horological Smartwatch được giới thiệu vào năm 2015. Đây là những chiếc đồng hồ có kiểu dáng cổ điển cung cấp tất cả các tính năng của đồng hồ thông minh. Từ giám sát hoạt động và giấc ngủ đến huấn luyện và thời gian trong khi bạn chạy. Đồng hồ Horological Smartwatch có thể thực hiện tất cả thông qua kết nối với điện thoại di động của bạn. Đây là sản phẩm đại điện cho tinh hoa chế tác truyền thống của Frederique Constant lẫn tính năng công nghệ của đồng hồ thông minh ngày nay.

✔✔✔ TỔNG HỢP NHỮNG MẪU ĐỒNG HỒ FREDERIQUE CONSTANT HYBRID MỚI NHẤT 2019

Giữa bối cảnh kết nối và dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng đối với cuộc sống hằng ngày của chúng ta thì một chiếc đồng hồ thông minh của Frederique Constant đã mang đến những điều mới mẻ trong thế giới đồng hồ truyền thống. Và sẽ là tuyệt vời đối với một người yêu đồng hồ cơ truyền thống nhưng vẫn mong muốn chức năng của smartwatch có thể vui mừng khi không phải đeo đồng thời thiết bị thứ hai.
Bằng cách cung cấp các giải pháp cho cả chủ sở hữu đồng hồ truyền thống và chủ sở hữu đồng hồ thông minh, Frederique Constant có thể tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn so với các thương hiệu đồng hồ truyền thống. Trọng tâm của họ có thể sẽ vẫn là những chiếc đồng hồ cơ tốt với thiết kế truyền thống nhưng thêm những lợi ích của công nghệ hiện đại theo cách không phô trương là một cách tiếp cận thông minh. Điều này rất có thể đưa Frederique Constant lên một tầm cao mới trong ngành công nghiệp đồng hồ.
--KiKi Nguyễn--
-->Đọc thêm...

XUẤT XỨ THẬT SỰ CỦA THƯƠNG HIỆU ĐỒNG HỒ OLYMPIA


Tại Việt Nam và các nước Châu Á, thương hiệu đồng hồ giá rẻ Olympia (gồm Olym Piamus và Olympia Star) rất phổ biến và được ưa chuộng. Tuy nhiên, tại nước ta dù bán chạy và có chất lượng khá ổn nhưng thương hiệu này lại gây ra những cuộc tranh cãi về nguồn gốc xuất xứ mập mờ và thiếu minh bạch. Có người nói rằng đây là đồng hồ Thụy Sỹ, có người nói là đồng hồ Nhật Bản và cũng có người bảo rằng đây là đồng hồ Trung Hoa trá hình. Vậy đâu là sự thật?

1. Thương hiệu đồng hồ Olympia xuất xứ từ đâu?


Đồng hồ Olym Pianus

Thương hiệu đồng hồ Olympia có nguồn gốc thật sự ban đầu từ nước Thụy Sỹ được thành lập vào năm 1950, đây là một hãng rất bé cũng đã từng sản xuất đồng hồ mang mác swiss made một thời gian ngắn.
Hiện nay, hãng được mua lại bởi công ti Laora có trụ sở chính trên danh nghĩa ở Đài Trung, Đài Loan tên chính xác là Laora Trading Co., Ltd. Công ty này có chi nhánh ở nhiều nơi như Hồng Kông, Thượng Hải, Đài Loan…Nó có tổng 12 nhà máy đặt ở nhiều nơi trên thế giới như Thụy Sỹ, Hồng Kông, Trung Quốc… Xuất xứ của công ty này vốn chuyên gia công vỏ và gắn đá cho các công ty đồng hồ lớn khác như: Tioni, Oris, Tissot, Longines và Omega. Chính vì điều này mà họ có được thế mạnh lớn về chất lượng dây và vỏ ở phân khúc bình dân.
Đồng hồ Olympia bán ra chủ yếu tập trung ở thị trường Á Châu bao gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia và Việt Nam. Olympia thuộc dòng đồng hồ giá rẻ. Sau khi được mua lại thì được rời về lắp ráp tại Hồng Kông. Đồng hồ Olympia chia làm 2 loại là Olympia Star lắp máy ronda thạch anh Thụy Sỹ đóng mác “swiss made” còn Olym Pianus chạy máy cơ Nhật Bản.
Tại Việt Nam độ phủ sóng của thương hiệu này rất mạnh, có thể thấy xuất hiện tại các trung tâm thương mại lớn ở các tỉnh thành. Do có giá rẻ, thiết kế bắt mắt và chất lượng ổn nên chúng rất được lòng người chơi đồng hồ.

2. Thiết kế và chất lượng


Đồng hồ Olympia Star

Thương hiệu Olympia có chất lượng rất tốt và thiết kế bắt mắt. “Linh hồn” của đồng hồ vốn lấy từ những công ty danh giá nổi tiếng của Nhật Bản và Thụy Sỹ chuyên sản xuất máy đồng hồ nên độ ổn định của chúng là điều không phải bàn cãi. Nhãn hiệu này đánh vào phân khúc giá rẻ, bị can thiệp toàn bộ từ Laora, đồng hồ có thiết kế, bộ máy noi theo các hãng Nhật Bản với kiểu cách hơi hướng châu Âu. Dù giá rẻ nhưng chất lượng dây, vỏ, đá gắn vào đồng hồ vô cùng bền do những kinh nghiệm có được từ Laora trước đó khi gia công cho các nhãn hàng Thụy Sỹ. Có thể nói giá rẻ nhưng chất lượng vô cùng ấn tượng cho thấy đây là một nhãn hiệu rất nghiêm túc.

3. Nhược điểm và những quảng cáo sai lệch


Đồng hồ Olym Pianus

Có một vấn đề rất lớn tại Việt Nam liên quan đến quảng cáo của các shop bán hàng. Thực tế Olympia đều không phải đồng hồ Nhật Bản hay đồng hồ Thụy Sỹ như nguyên thủy nữa mà nó đã bị can thiệp rất sâu có hệ thống từ công ty mẹ Laora cho nên những quảng cáo như: “Đồng hồ Nhật Bản, chất lượng Thụy Sỹ” hay “thương hiệu đến từ Nhật Bản” “hãng cao cấp của Thụy Sỹ” đều chưa chính xác. Swiss quartz trên Olympia Star chỉ đơn giản là máy đồng hồ thạch anh của Thụy Sỹ chứ không phải đồng hồ Thụy Sỹ.
Dù có mập mờ về nguồn gốc nhưng Olympia chắc chắn vẫn là thương hiệu có chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam trong hiện tại lẫn tương lai bởi chất lượng của chúng rất tốt và thiết kế cũng phù hợp với bản sắc nội địa Á Châu. Rõ ràng là công ty Laora đã mang tới được cho người dùng một giá trị thực sự xét trên khía cạnh tiêu dùng thực dụng - đó là rẻ, đẹp và bền. Tuy nhiên, cần phải có sự minh bạch hóa hơn nữa trong vấn đề kiểm soát xuất xứ của cả shop bán hàng lẫn công ty.

Nguồn: watchvietnam
--kiki nguyễn--
-->Đọc thêm...